Välkommen till Alfta FVOF

05 jan, 2017

Kl 20:52

På vårt årsmöte i november så klubbades det igenom några förändringar i våra regler inför år 2017. Dock inga förändringar i fiskekortspriser.

Nya regler 2017:

  • Nätfiskeförbud i följande allmänna vatten: Långrösten, Lillrösten, Galvsjön, Telningen, Mållången, Kyrktjärn, Hjulbergstjärn och Norrsjön. Dock…

Läs mer


Styrelsemöte
31 maj   Kl 19:00
På Ol-andersgården
Notiser
Klövtjärn

Bommen är nu öppen in till Klövtjärn.

Upplagt:    20 maj
Styrelsemöte

Flyttat till 2 maj

Upplagt:    24 apr
Faktura

För er som fått faktura gällande medlemskort/årskort från oss, så har det blivit en miss från vår sida. Det glömdes bort att ta bort texten ang. förfallodag samt dröjsmålsränta ur faktura-mallen vi använde. Naturligtvis är denna inbetalningavi/faktura frivillig. Betala in den om ni vill ha medlemskort/årskort 2017. Om ni inte vill ha medlems/årskort eller om ni redan köpt genom iFiske, Swish eller hos någon av våra fiskekortsförsäljare så kan ni bortse från denna avi/faktura. Tack och ursäkta för denna miss!

Upplagt:    11 mar

Våra vatten

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100- 1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Här rinner även den mytomspunna "Svartån", kartans Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Andra strömmande vatten: Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån, Rossån och Långboån. Dessa vatten håller öring och harr. Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

Värt att vårda

Föreningens uppgift är att vårda fiskevattnen för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske till gagn för lokalbefolkning och turister. År 1994 upprättades en fiskeplan i kommunen. Ett omfattande arbete har sedan dess utförts och utförs vad gäller biotopförbättringar, vindskydd, kastbryggor, djupkartor, informationstavlor m.m.