Välkommen till Alfta FVOF

17 aug, 2016

Kl 16:52

I dagarna har vi ställt iordning några lekbottnar inför öringleken i höst. I vattnet som vi varit vid, har vad vi vet idag inget starkt bestånd av öring. Vi hoppas att med dessa åtgärder öka föryngringen och stärka beståndet.
Att det funnits ett bra bestånd av öring längre tillbaks märktes av att vi hittade rätt mycket av den rödlistade…

Läs merStyrelsemöte
10 nov   Kl 19:00
På Ol-andersgården
Notiser
Häsbosjön

Isen har lagt sig på Häsbosjön. Beträdes på egen risk!

Upplagt:    30 nov
Stängt

Påminner om att samtliga nedan vatten är stängda för fiske. RÖTJÄRN, HÄSBOSJÖN, BORNASEN, samt fiske efter Öring i strömmande vatten.

Upplagt:    18 okt
Swish

Nu kan du även köpa fiskekort på vårt område och betala för hyra av våra båtar genom Swish. Läs mer under FISKEKORT i menyn.

Upplagt:    17 jun

Våra vatten

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100- 1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Här rinner även den mytomspunna "Svartån", kartans Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Andra strömmande vatten: Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån, Rossån och Långboån. Dessa vatten håller öring och harr. Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

Värt att vårda

Föreningens uppgift är att vårda fiskevattnen för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske till gagn för lokalbefolkning och turister. År 1994 upprättades en fiskeplan i kommunen. Ett omfattande arbete har sedan dess utförts och utförs vad gäller biotopförbättringar, vindskydd, kastbryggor, djupkartor, informationstavlor m.m.