Välkommen till Alfta FVOF

10 feb, 2018

Kl 17:30

Gunnar Westrin föreläser i Edsbyn.

Gunnar Westrin från Råneå har gjort sig känd som en av landets mest lästa fiskeboksförfattare och uppskattad föreläsare. Han har rest många varv runt jorden och fiskat i de mest avlägsna drömvatten.
Torsdagen den 15/2 kommer författaren och globetrottern Gunnar Westrin att avhålla en högst…

Läs mer


Styrelsemöte
19 april   Kl 19:00
På Ol-andersgården
Styrelsemöte
31 maj   Kl 19:00
På Ol-andersgården
Notiser
Vägen till Klövtjärn

Är stängd tills vidare.

Upplagt:    16 apr
Gäddknäcket

Kyrktjärn 10 mars. 07:00-12:00. 
Försäljning av startkort vid Värdshuset kl 16-17 fredag samt lör 06-07. 200kr/per lag.
 Meddela om ni behöver mört vid köp av startkort. Mört säljes från kl 06 lör. 
1 pris: 4000 kr, 2 pris: 2000 kr, 3 pris: 1000 kr, Plus prisbord. Vid minst 40 lag. Utlottning på 500kr på startnr.

Upplagt:    27 feb

Våra vatten

Alfta FVOF förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100- 1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Här rinner även den mytomspunna "Svartån", kartans Flaxnan, som fiskaren och författaren Hans Lidman skrivit så fängslande om. Den övre delen av ån är nu utarrenderad till Woxnadalens Flugfiske.

Andra strömmande vatten: Andån, Hässjaån, Anneforsån, Häsboån samt Vinnfarsån, Rossån och Långboån. Dessa vatten håller öring och harr. Bland sjöarna finns ett antal put and take-vatten av olika karaktär samt några där stödutsättningar bidrar till det ursprungliga beståndet av framförallt öring och röding. I några av sjöarna finns god chans till grov gädda och abborre. Ett flertal vatten håller även gös, sik och lake.

Värt att vårda

Föreningens uppgift är att vårda fiskevattnen för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske till gagn för lokalbefolkning och turister. År 1994 upprättades en fiskeplan i kommunen. Ett omfattande arbete har sedan dess utförts och utförs vad gäller biotopförbättringar, vindskydd, kastbryggor, djupkartor site, informationstavlor m.m.