Vad som händer

Efter att våra älvar och åar byggdes ut med vattenkraftverk och regleringsdammar under framförallt 40 och 50-talet ödelades många vattendrag helt på liv i och med nolltappning, och avledning av allt vatten in till vattenkraftverket (torrfåror). Eftersom att det inte anlades några fiskvägar eller omlöp förbi dessa kraftverk och dammar gick…

Läs mer

22 jun, 2015

Kl 19:18


Rödingen trivs bäst i en vattentemp under 15 grader.

Den kalla försommaren har gjort att vattnen inte har värmts upp speciellt mycket och är på många ställen fortfarande väldigt kallt. Detta gör att fiskar som trivs bäst i kallt vatten så som rödingen i Bornasen, nappar väldigt bra.

Nappar bra gör även regnbågen i Rötjärn på fluga, speciellt när sländorna och andra insekter kläcker…

Läs mer

16 jun, 2015

Kl 18:52