Vad som händer

Den 19 november hade vi i Alfta FVOF vårt årsmöte. Detta år blev det inga större ändringar bland reglerna, fiskekort och priser.

Den enda ändring är att vi tar bort flugfiskesträckan i Runemoströmmen. Anledningen till detta beror till stor del av att Fortum reglerar vattnet i denna ström upp och ned så pass hårt att vattennivån…

Läs mer

24 nov, 2015

Kl 22:08


Denna höst och år har vi återigen avelsfiskat öring, för att förnya generna i Olssons fiskodling. Olssons Fiskodling i Bollnäs har alla de unika stammar av öring som finns i Hälsingland. Var fjärde år behövs det nya gener från den vilda fisken.
Fisken i baljan är ca 3 kg.

 

Läs mer

03 nov, 2015

Kl 00:54


Efter att våra älvar och åar byggdes ut med vattenkraftverk och regleringsdammar under framförallt 40 och 50-talet ödelades många vattendrag helt på liv i och med nolltappning, och avledning av allt vatten in till vattenkraftverket (torrfåror). Eftersom att det inte anlades några fiskvägar eller omlöp förbi dessa kraftverk och dammar gick…

Läs mer

22 jun, 2015

Kl 19:18