02 jan, 2015

Kl 22:08

Och god fortsättning alla!
Nytt år och därmed några ändringar och tillägg bland våra regler och fiskekort.

  • Ett nytt fiskekort, säsongskort 150 SEK. Detta gäller i 3 månader och har samma regler som årskortet. Säsongskortet kommer även att finnas tillgängligt genom iFiske så snart som möjligt.
  • Max 2 st "ädelfiskar" (öring, harr) får tas upp per fiskare och dag i allt rinnande vatten.
  • Tillåtet att trolla med 4 spön i Mållången och Tälningen.
  • Fångstfönster (fisk man får ta upp) på 45-75 cm för gös i Kyrktjärn och Långrösten. Max 2 fiskar.
  • Tillåtet att använda elmotor i Bornasen.
  • Fastställande av max 20 st angeldon per fiskare.
  • Fiske med sax kräver godkännande av Alfta FVOFs styrelse.


comments powered by Disqus