17 aug, 2016

Kl 16:52

I dagarna har vi ställt iordning några lekbottnar inför öringleken i höst. I vattnet som vi varit vid, har vad vi vet idag inget starkt bestånd av öring. Vi hoppas att med dessa åtgärder öka föryngringen och stärka beståndet.
Att det funnits ett bra bestånd av öring längre tillbaks märktes av att vi hittade rätt mycket av den rödlistade (starkt hotad) Flodpärlmusslan. Flodpärlmussla är ju helt beroende av att det finns öring eller lax för att den ska kunna föryngra sig. Läs mer om detta här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Flodpärlmussla

Vi hittade även en Flodkräfta av lite mindre storlek (rödlistad som akut hotad).
Så det gäller att vara försiktig när man krattar och kolla var man kliver.comments powered by Disqus