Svartåöring. Foto: Göran Eriksson

04 mar, 2014

Kl 21:52

I kväll var vi ner på ett möte i Bollnäs om skyddsvärda öringstammar i Hälsingland. Kalle Gullberg, Länsfiskekonsulent och Nichlas Dahlén, Fiskehandläggare på Länstyrelsen Gävleborg var på plats och berättade om situationen för de olika stammarna, hur de skiljer sig åt genetiskt, hur snabbväxande de är osv.

Många av stammarna är hotade, p.g.a vattenkraftens föga miljövänliga verksamhet, samt i liten mån de flottningrensningar som gjordes under flottningsepoken.
Återställningar och restuareringar har gjorts och görs nu av de vattendrag som varit flottningrensade.

Så för att bevara dessa unika öring-stammar blir man tvungen att avelsfiska vild fisk och klämma dom på rom och mjölke för att odla i fiskodling.

I vårt fall handlar det om svartå, voxnan och galvå-öringen. Svartå-öringen mår bra och finns i gott antal på de lokaler där den är ohotad av vattenkraften. Galvå-öringen har det lite svårare men finns ändå i hyffsat antal på vissa ställen, i alla fall på vårt område.
Voxnan-öringen har det däremot väldigt svårt att ens överleva, detta p.g.a att Voxnan i allt större grad är utbyggd och förstörd av vattenkraft än de åar som de övriga stammarna lever i.
Så nåt måste göras för att förbättra levnadsvillkoren för öringen i Voxnan.comments powered by Disqus